Trainingen Turnhal Haarlem
Dit seizoen worden er voor de talentgroep een aantal trainingen georganiseerd in de turnhal te Haarlem.
Tijdens deze trainingen vinden belangrijke voorbereidingen voor de wedstrijden plaats.
Van alle turnsters van de talentgroep wordt dan ook verwacht dat zij bij deze trainingen aanwezig zijn.
Zaterdag 01-10-2016 van 16-19 uur
Zaterdag 29-10-2016 van 16-19 uur
Zaterdag 19-11-2016 van 16-19 uur
Zaterdag 21-01-2017 van 16-19 uur
Zaterdag 25-03-2017 van 16-19 uur

N.B.: Deze trainingen komen in plaats van de reguliere trainingen in de Elzenlaan.